Bijzondere zorg voor bijzondere kinderen

Marloes Kamp •Begeleiding met Lef• Privacy Statement

Privacy Statement Marloes Kamp
Begeleiding met Lef


Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Je bent vrij om het helemaal door te lezen. In het kort wil ik aangeven dat de eventuele gegevens die ik van je krijg bij mij in veilige handen zijn.
Ik respecteer de privacy van mijn cliënten, de leerkrachten en bezoekers van mijn praktijk en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Onder persoonsgegevens vallen zowel je naam en adresgegevens, als ook alle informatie die oog voor het kind van uw verkrijgt en alle informatie die wordt verzameld in het kader van de persoonlijke begeleiding.
Deze privacyverklaring is van toepassing als je begeleiding van Begeleiding met Lef krijgt op school of thuis, je kind door mij wordt begeleid of het gehele gezin.

Persoonsgegevens voor welke doeleinden
Ik gebruik de gegevens alleen om een goede dienstverlening aan jou en jouw kind te verzorgen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd om met mij te werken.
Onder de verwerking van de gegevens horen het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als ook het afschermen, uitwisselen en vernietigen ervan.
Het intakeformulier verwerk ik voor de volgende doeleinden; inzicht krijgen in de problematieken die spelen m.b.t. de hulpvraag, verbanden leggen tussen de gegevens om het kind op de juiste manier te kunnen begeleiden, zodat ik contact kan opnemen met jullie, scholen of andere instanties (altijd in overleg met jullie), voor het opstellen van factuur en zodat ik je op de hoogte kan stellen van de begeleiding tijdens een sessie en bij veranderingen.
Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden en verstrek ze nooit zonder jouw toestemming door aan derden.
Een rapporteer na ieder begeleidingsmoment. Ik bewaar dit zorgvuldig met codes, zodat de kans nihil is dat iemand hier bij kan. De dossiers liggen in een afgesloten kast met sleutel en is brandveilig.

Bewaren persoonsgegevens
Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de belastingdienst (factuurgegevens 7 jaar bewaren).
Verder zal ik persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het begeleiden bewaren. Na afloop wordt alles verwijderd en vernietigd.

Persoonsgegevens die ik gebruik
Om de doeleinden uit te voeren verwerk ik de volgende persoonsgegevens:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Beroep
  • Schoolgegevens
  • Diagnoses, bezochte ander instanties en aangeleverde gegevens naar aanleiding van het intakeformulier.

Je hebt ook rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Wil je weten welke persoonsgegevens ik heb verwerkt? Mag je me altijd mailen (info@begeleidingmetlef.nl) of hierop aanspreken. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.
Zijn gegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend of op andere wijze in strijd met de AVG of andere wetgeving dan heb je het recht ze te corrigeren. Corrigeren houdt in verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van je persoonsgegevens.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Ik vind het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt.
Ik pas alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruik ik beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups en automatische verwijdering van verouderde gegevens.

Contact

Marloes Kamp,
begeleiding met Lef


T: 06 15 51 08 74
E: info@begeleidingmetlef.nl
I: www.begeleidingmetlef.nl

KVKnummer: 63909510
SKJ geregistreerd. Nr: 100015946
Leveringsvoorwaarden
Privacy Statement

Direct contact

Wil je meer weten of direct contact?
Bel: 06 15 51 08 74
Stacks Image 36

© Reclamebureau Kamp Winterswijk