Bijzondere zorg voor bijzondere kinderen

Marloes Kamp •Begeleiding met Lef• Individuele begeleiding gericht op: egulier basis en voortgezet onderwijs, Speciaal Basisonderwijs (SBO) Speciaal Voortgezet onderwijs (SVO) en Speciaal Onderwijs (SO) Cluster 4

Leerlingenzorg van Begeleiding met Lef

Elk kind zou veilig en met plezier in de klas moeten kunnen zitten. Maar gebrek aan respect, onderlinge harmonie en/of sociale vaardigheden kunnen voor een problematische groepsdynamiek zorgen. De ib’er heeft niet altijd de tijd voor de nodige methodiekuitvoeringen die nodig zijn voor leerkrachten, individuele leerlingen of een gehele klas. Op zulke momenten staat Begeleiding met Lef voor u klaar met leerlingenzorg in Nijmegen en omgeving.

Harmonieuze groepsdynamica

Saamhorigheid en veiligheid op de basisschool lijken zo vanzelfsprekend. Toch zijn er soms aspecten die dit lastig maken. Leerlingen gaan niet met respect met elkaar of met de leerkracht om, er is veel onderling conflict en/of de sociale vaardigheden zijn niet op het niveau waar ze zouden moeten zijn. Of leerlingen ervaren veel stress door bepaalde diagnoses (ADD/ADHD, ODD, ASS, angststoornissen, etc.) Om voor dit soort situaties een goede oplossing te bewerkstelligen, hebben de meeste onderwijsinstellingen een intern begeleider in dienst.

Vaak is er echter sprake van tijdgebrek, waardoor de nodige methodieken niet kunnen worden uitgevoerd. De oplossing blijft liggen, het probleem blijft bestaan en een goede groepsdynamiek blijft ver te zoeken. Wat dan? Dat is het moment waarop Begeleiding met Lef klaarstaat om u te ondersteunen met leerlingenzorg. Wij helpen u het groepsverband in grote lijnen op orde te krijgen.

Ondersteuning op maat

Met leerlingenzorg neemt Begeleiding met Lef die taken over waar de ib’er geen tijd voor heeft. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de werkhouding verbeteren in de klas, respect voor elkaar en een gevoel van saamhorigheid creëren, maar ook de veiligheid van de leerkracht waarborgen. Praktische zaken zoals leren plannen kunnen tevens aan bod komen. Dit is zeker een passende oplossing in het reguliere onderwijs, zoals ook Montessorionderwijs: hier staat zelfstandigheid centraal, wat voor sommige leerlingen erg lastig kan zijn. Speciaal (basis) onderwijs (cluster 4) behoort eveneens tot onze expertisegebieden. Hoe dan ook is onze begeleiding altijd maatwerk, gericht op de behoeften van de hele klas. Zo zetten wij ons in voor een prettige schoolbeleving voor iedereen!

Schakel Begeleiding met Lef uit Nijmegen in door te bellen naar 06 – 15 51 08 74 of door een bericht achter te laten. Wij staan u graag te woord en plannen met genoegen een afspraak in.

  • Stacks Image 729
  • Stacks Image 731
  • Stacks Image 733

Contact

Marloes Kamp,
begeleiding met Lef


T: 06 15 51 08 74
E: info@begeleidingmetlef.nl
I: www.begeleidingmetlef.nl

KVKnummer: 63909510
SKJ geregistreerd. Nr: 100015946
Leveringsvoorwaarden

Direct contact

Wil je meer weten of direct contact?
Bel: 06 15 51 08 74
Stacks Image 7102